Politica PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL privind protectia datelor cu caracter personal

https://pavalascu.com/
1. Angajamentul nostru cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal

PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL este operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Virgil Plesoianu nr. 52 A – datele dumneavoastra vor face obiectul operarii de catre societatea noastra sau de catre imputernicitii nostri.

PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL se angajeaza sa implementeze cele mai inalte standarde de confidentialitate si transparenta cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucram in activitatea noastra curenta. Protectia si transparenta totala in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cadrul desfasurarii activitatii noastre sunt obiectivele noastre de maxima importanta.

Politica de Confidentialitate descrie categoriile datelor dumneavoastra pe care le prelucram, modalitatea si scopurile in care le colectam, in ce situatii transferam date cu caracter personal si diversele drepturi si optiuni de care dispuneti in acest sens. In acelasi timp, Politica noastra de Confidentialitate detaliaza modul in care prelucram datele cu caracter personal in ceea ce priveste instrumentarea dosarelor de dauna, cel mai adesea pentru intocmirea dosarului de dauna, managementul riscului si al daunelor, regularizarea daunelor.

Va rugam sa consultati si Termenii si Conditiile noastre si Politica Cookie in care se explica folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru.

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL prelucreaza date cu caracter personal in desfasurarea activitatii in domeniul asigurarilor si reasigurarilor, precum instrumentarea dosarelor de dauna, realizarea managementului riscului si al daunelor, regularizarea daunelor, audit de daune, studiu de caz pe polite de asigurari – date care apartin, de regula, angajatilor nostri si reprezentantilor sau angajatilor partenerilor nostri comerciali sau institutionali, precum si clientilor nostri persoane fizice (asigurat, pagubit).
Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:

 • Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, denumirea functiei, adresa postala, inclusiv adresa de domiciliu, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax si adresa de e-mail;
 • Informatii care ne sunt necesare instrumentarii dosarelor de dauna, precum: nume, prenume, adresa de domiciliu, toate datele din cartea de identitate, CNP, toate datele din permisul de conducere, precum si datele din talon, date cu caracter personal cuprinse in actele de proprietate;
 • Informatii care ne sunt necesare platii despagubirilor – codul IBAN;
 • Informatii care ne sunt necesare in scopul incheierii contractelor cu dumneavoastra si emiterii facturilor.

3. Scopurile in care va prelucram datele cu caracter personal
Va putem folosi datele cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

 1. Oferirea de servicii de instrumentare dosare de dauna;
 2. Plata despagubirilor acordate asiguratilor, precum si persoanelor pagubite;
 3. Respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii de pastrare a evidentelor contabile si a documentelor justificative);
 4. Analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra;
 5. Protejarea securitatii si gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT si de comunicare, platformele online, website-urile si celelalte sisteme, prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, fraudelor sau a altor activitati infractionale sau malitioase;
 6. In scopul identificarii persoanelor autorizate sa tranzactioneze in numele clientilor, beneficiarilor, furnizorilor si/sau prestatorilor nostri de servicii;
 7. In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate.

4. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operatiune care echivaleaza cu o prelucrare (colectare, stocare, inregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract la care dumneavoastra sunteti parte sau organizatia dumneavoastra este parte, sau prelucrarea respectiva este necesara in vederea incheierii unui contract cu dumneavoastra sau organizatia dumneavoastra;
 • Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale;
 • Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra prealabil si explicit;
 • Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL sau ale unui tert, cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese.

In cazurile in care dispozitiile legale aplicabile impun consimtamantul dumneavoastra prealabil si explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar in temeiul consimtamantului dumneavoastra prealabil si explicit. In acelasi timp, ne vom lua garantii suplimentare ca orice persoana fizica sau entitate care ne comunica datele dumneavoastra speciale cu caracter personal a obtinut in prealabil consimtamantul dumneavoastra.

Puteti alege sa va retrageti consimtamantul privind materialele de marketing in orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecarui newsletter sau invitatie la evenimente.

In orice moment, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In vederea retragerii consimtamantului dumneavoastra pentru orice prelucrare asupra careia ati consimtit in prealabil, va rugam sa ne comunicati un e-mail la dpo@pavalascu.com, sa ne contactati la numarul de telefon +40 311 002 772, sau sa ne comunicati o scrisoare la adresa Bucuresti, sector 1, strada Virgil Plesoianu nr. 52 A. In toate cazurile, consimtamantul va putea fi retras in acelasi mod in care a fost acordat.

Ca regula generala, in cazurile in care va retrageti consimtamantul, PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastra. Cu toate acestea, in cazul in care prelucrarea este strict necesara in vederea prestarii serviciilor PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevazute prin dispozitiile legale aplicabile, PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL va proceda la prelucrarea respectiva si va va informa in acest sens.

5. Partajarea si transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal

Va putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre imputernicite – in principal prestatori de servicii ai PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL, insa vom pastra controlul asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri corespunzatoare de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal in momentul solicitarii respectivilor prestatori de servicii.

De asemenea, va vom divulga datele cu caracter personal doar cand ne instruiti sau ne acordati permisiunea, cand ni se impune prin legea aplicabila sau reglementari sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale sa procedam astfel, sau astfel cum se impune in vederea investigarii unor activitati frauduloase sau infractionale, efective sau suspectate.

6. Pastrarea securitatii datelor dumneavoastra cu caracter personal

Am implementat masuri tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea si accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi pastrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor nostri sau in format tiparit.

7. Actualizarea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastra

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere catre noi, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne anuntati prin comunicarea unui e-mail la dpo@pavalascu.com. Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

In acelasi timp, vom lua masuri juste pentru actualizarea periodica a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal, dar nu vom fi raspunzatori pentru nicio modificare neprevazuta a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

8. Perioada de pastrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal

PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si criteriilor prevazute pentru stergerea sau eliminarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi sterse sau eliminate atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile definite la punctul 3 de mai sus si PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL nu mai are obligatia legala de a continua sa stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apararea de catre PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL a unui drept al dumneavoastra sau al altei persoane in justitie, pana la finalul perioadei de retentie relevante sau pana la solutionarea respectivelor actiuni in instanta.

 

9. Drepturile dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor conditii legale, dorim sa va informam ca, in cadrul noilor reglementari privind protectia datelor cu caracter personal prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor UE 679/2016, in cazul in care prelucram date cu caracter personal ale dumneavoastra, dispuneti de urmatoarele drepturi:
dreptul de acces, prevazut de art. 15, in baza caruia puteti sa ne solicitati, gratuit, sa va confirmam daca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc. De asemenea, ne puteti solicita o copie a datelor pe care le prelucram despre dumneavoastra. Cererile trebuie sa includa informatii relevante pentru a va putea identifica in baza noastra de date. Vom solutiona cererea dumneavoastra, in maxim 30 de zile;
dreptul la rectificare, prevazut de art. 16, pe care il puteti exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteti solicita sa modificam informatiile pe care le avem deja despre dumneavoastra. Puteti formula o astfel de cerere atunci cand observati ca datele dumneavoastra sunt incomplete sau inexacte;
dreptul la restrictionarea prelucrarii, prevazut de art. 18, pe care puteti sa-l exercitati atunci cand contestati exactitatea datelor, considerati ca prelucrarea este ilegala sau va opuneti stergerii datelor. Urmare a exercitarii acestui drept, vom putea in continuare sa stocam datele, efectuarea altor operatiuni de prelucrare fiind posibila doar cu consimtamantul dumneavoastra, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;
dreptul la portabilitate, prevazut de art. 20, pe care il puteti exercita doar pentru cazurile in care prelucrarea are ca temei consimtamantul dumneavoastra sau contractul si doar daca datele dumneavoastra sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca indepliniti conditiile, ne puteti transmite o cerere de portare a datelor catre operatorul pe care vi-l doriti;
dreptul de a va opune prelucrarii datelor in scop de marketing, prevazut de art. 21. Puteti sa va exercitati acest drept in orice moment, iar noi va garantam ca datele dumneavoastra nu vor mai fi prelucrate in acest scop. Cu toate acestea, exista posibilitatea ca pentru inregistrarea si solutionarea cererii dumneavoastra sa fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) in care este posibil sa mai primiti informari de marketing de la noi;
dreptul la stergere, prevazut de art. 17, in baza caruia avem obligatia sa stergem datele cu caracter personal pe care le prelucram despre dumneavoastra. Acest drept nu este unul absolut, avand aplicabilitate doar in anumite situatii expres prevazute de lege. Atunci cand formulati o cerere de stergere, va rugam sa aveti in vedere ca stergerea acestora poate fi un proces complex.

Daca doriti sa procedati in sensul celor de mai sus, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa dpo@pavalascu.com. Este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea comunicandu-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligatiile de securitate pe care le avem si a impiedica divulgarea neautorizata a datelor.

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns in timp util. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru, puteti inainta plangerea catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania.

10. Actualizarea politici noastre de confidentialitate

Cea mai recenta actualizare a acestei Politici de Confidentialitate a fost realizata in luna martie 2019. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate si/sau o vom pune la dispozitie in alt mod.

Ne dorim sa ramanem permanent in contact cu dumneavoastra in legatura cu oricare dintre aspectele privitoare la protectia confidentialitatii.

Daca doriti sa ne contactati in legatura cu orice intrebari, observatii sau solicitari, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa dpo@pavalascu.com, sa ne contactati la tel. +40 311 002 772 sau sa ne transmiteti o scrisoare la adresa: Bucuresti, sector 1, strada Virgil Plesoianu nr. 52 A.
Reclamatiile, in cazul in care nu pot fi solutionate pe cale amiabila cu PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL, pot fi adresate la:
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
anspdcp@dataprotection.ro
Tel/Fax: +40.318.059.211/+40.318.059.212